HEM    |     LAGAR OCH KRAV    |     KONTAKT    |     SBA ONLINE     


Lagar och krav

SBA - Systematiskt Brandskyddsarbete

Kravet på Systematiskt Brandskyddsarbete tar avstamp i lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och säger att ägare och nyttjanderättshavare till fastigheter i skälig omfattning skall vidta åtgärder för en god nivå på brandskyddet. Vad det innebär i praktiken är naturligtvis mycket olika från en fastighet eller verksamhet till en annan, men lite grovt skulle man kunna dela upp detta i två stora områden:

  1. Att först tillse att de tekniska grundförutsättningarna är i linje med de krav som finns.
  2. Att sedan bedriva ett kontinuerligt och systematiskt brandskyddsarbete för att upprätthålla och förbättra brandskyddet.

Så innan man sätter igång med att bygga upp sitt SBA-system så bör man ta reda på om förutsättningarna är vad de borde vara, och åtgärda det som eventuellt brister. Därefter kan man bestämma vad man behöver hålla ett öga på, vad som krävs av alla och vad man själv behöver prioritera i ett skarpt läge. Vad som är av extra högt intresse i en verksamhet står det inte något om i SRVFS_systematiskt_brandskyddsarbete_2004-3.pdf, men den beskriver i alla fall vad dokumentationen skall innehålla och vad syftet är. Detaljer får man leta efter i andra lagar och rekommendationer, varav ett flertal finns i menyn till vänster.

Ett bra verktyg för att enkelt själv kunna utföra SBA på företaget finns att hitta på i-sba.se.