HEM    |     LAGAR OCH KRAV    |     KONTAKT    |     SBA ONLINE     


Lagar och krav

Arbetsmiljölagen

När det gäller att förebygga olyckor, brand och konsekvenserna av detta så är Arbetsmiljölagen den mest omfattande lagen för många verksamheter. Arbetsmiljöverkets författningssamling är diger, men de som berör de flesta företag är listade här nedanför:

AFS 2001:1 - Systematiskt Arbetsmiljöarbete

AFS 2008:13 - Skyltar och signaler

AFS 1999:07 - Första hjälpen och krisstöd

AFS 2009:2 - Arbetsplatsens utformning