HEM    |     LAGAR OCH KRAV    |     KONTAKT    |     SBA ONLINE     


Lagar och krav

Övriga

För att leva upp till kravet på att "vidta de åtgärder som krävs" så är det tyvärr inte bara lagarna överst i menyn till vänster som måste efterlevas. Även om dessa berör i stort sett alla så finns det ju ytterligare lagstiftning som berör de som håller på med brandfarlig vara, kemikalier, farliga transporter, trycksatta kärl etc etc.

Utöver lagarna så finns det en massa standarder och vedertagen praxis som det är "skäligt" att leva upp till. Det kan t.ex gälla utformning av beslag, larmsignaler eller placering av släckare.


Här nedan förljer några länkar till aktörer med mer information om vad som gäller.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Elsäkerhetsverket

Svensk Standard

Brandskyddsföreningen