HEM    |     LAGAR OCH KRAV    |     KONTAKT    |     SBA ONLINE     


TJÄNSTERSystematiskt Brandskyddsarbete med fokus på helheten...

EvaQ8 tar vid där många vanliga brandsläckarfirmorna tyvärr allt för ofta släpper taget. Självklart skall det finnas brandsläckare i alla verksamheter. Men på samma sätt som dubbdäck inte hjälper mot nack- och plåtskador på dig och din bil om du krockar, så förhindrar inte släckare att det börjar brinna eller att man får onödiga störningar i verksamheten pga onödiga larm.

Ett bra brandskydd är så mycket mer än att bara ha brandsläckare i verksamheten. Det handlar om allt från att undvika tillbud, till att med rätt utbildad personal kunna hantera en brand och utrymning med så små konsekvenser som möjligt för liv och hälsa, egendom och verksamhet. Det handlar även om att planera sin verksamhet så att man inte har risker och skyddsvärda objekt i onödigt svåra kombinationer. Ett optimalt brandskydd, ur både ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv, utgår från varje verksamhets unika förutsättningar i verksamheten, lokalerna och hos de människor som verkar i, eller besöker verksamheten.

Bedriver ni idag ett ambitiöst SBA, men tycker att pappershanteringen känns svårarbetad så titta närmare på i-sba.se - Sveriges mest lättarbetade verktyg för Systematiskt Brandskyddsarbete. Fullt av tidsbesparande automatik och finesser.

SBA- och brandsäkerhetsrelaterat

Författning om SBA
Svenska Brandskyddsföreningen ...och deras tidning Brandsakert
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ...och deras tidning Brandposten
Sprängämnesinspektionens författningar - SÄIFS
Elsäkerhetsverket
Boverkets byggregler, kap 5 - brandskydd
Systematiskt Brandskyddsarbete på wikipedia