HEM    |     LAGAR OCH KRAV    |     KONTAKT    |     SBA ONLINE     


Lagar och krav

Lagar och krav

De lagar och krav som finns på brand och utrymningssäkerhet kommer från många håll. De mest självklara är kanske de som Boverket ställer. Där har vi bland annat Plan- och bygglagen och byggreglerna. Dessa lagar kanske i första hand berör den som bygger nytt, men vad det gäller utrymningssäkerhetsbiten i byggreglerna så är det i princip senaste utgåvans lydelse som gäller för en arbetsplats.

Sedan har vi då naturligtvis lagen om skydd mot olyckor, som egentligen säger något fullödigt begripligt i fråga om de krav som ställs på en arbetsplats. Och i alla fall inte i förhållande till den mer beskrivande texten SRVFS 2004:3 om SBA.

Den mest omfattande lagstiftningen omkring företeelser som kan ge upphov till en sådan situation som vi för liv eller hälsa vill kunna fly ifrån eller hantera, den hittar man hos arbetsmiljöverket.

Men det är ju inte bara en fråga om lagar, utan sedan tillkommer bland annat försäkringsbolagens villkor, Brandskyddsföreningens rekommendationer och den kommunala räddningsnämndens bedömningar om vad vi behöver eller inte behöver göra eller beakta.