HEM    |     LAGAR OCH KRAV    |     KONTAKT    |     SBA ONLINE     


Lagar och krav

Lagen om Skydd mot Olyckor - SFS 2003:778

Att läsa Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor med tillhörande Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor gör nog inte många så mycket klokare. För de företag som söker information om vad som krävs av dem så är SRVFS 2004:3 (se menyn till vänster) om SBA mer konkret och begriplig.