HEM    |     LAGAR OCH KRAV    |     KONTAKT    |     SBA ONLINE     


Lagar och krav

Boverkets ByggRegler - BFS 1993:57

Första utgåvan av nuvarande byggregler kom 1993, men år 2009 har den redan uppdaterats 15 gånger. Vad det gäller brandskydd så finns det i kapitel 5 och detta kan laddas ner separat från Boverkets hemsida.

Lagtexten är inte alltid så exakt som många önskar, och anledningen är att den anger funktionskrav. Men för att man inte skall behöva vara brandingenjör för att kunna bygga rätt så finns det "rådstexter" som man kan följa. Dessa är "lagen" om man inte väljer att bygga efter en en "analytisk beräkning". Boverket ger altså två alternativ att följa lagen: Antingen gör man en analytisk beräkning eller så följer man rådstexterna.

För att underlätta det ytterligare har Boverket utkommit med en skrift som heter Utrymningsdimmensionering där man med skisser och i text beskriver lagkraven på brand- och utrymningssäkerhet mycket ingående.