HEM    |     LAGAR OCH KRAV    |     KONTAKT    |     SBA ONLINE     


TJÄNSTERFörstudie - Brandskyddsdiagnos

Vid en förstudie eller "Brandskyddsdiagnos" ser vi till helheten i frågan om brand- och utrymningssäkerhet. Vi går igenom organisation, utbildning, strategi och rutiner samt risker och tekniska förutsättningar (larm, släckutrustning, brandcellsindelning mm) i Era lokaler.

Resutatet blir en rapport i fyra delar: En skriftlig del där punkt för punkt beskriv och kommenteras, ett bild- och ett ritningsunderlag för komplettering och förtydligande, samt en lista med åtgärder som vi föreslår behöver prioriteras.