HEM    |     LAGAR OCH KRAV    |     KONTAKT    |     SBA ONLINE     


TJÄNSTERUtrymningsplan

Kravet på utrymningsplan finns i arbetsmiljölagstiftningen och är inte, tvärt emot vad många tror, ett ansvar som faller på fastighetsägaren. Vid närmare eftertanke så är det naturligt eftersom den information som bör finnas på utrymningsplanen till största delen är verksamhetsspecifik. Placering av brandsläckare och återsamlingsplats är ju inget fastighetsägaren kan rå över.

En riktig och komplett utrymningsplan enligt svensk standard SS 2875 ger på ett enkelt sätt både personal och besökare den nödvändiga informationen för en utrymning.

Ofta hör man att ”Det är väl ingen som tittar på utrymningsplanen när larmet går”, och man får verkligen hoppas att det stämmer. Att i den stressade situationen lägga tid på det är inte bra. I den situationen skall det räcka med att följa utrymningsskyltningen. Utrymningsplanens syfte är att förebyggande ge nödvändig informationen samt en överblick över utrymningsmöjligheterna i hela verksamheten.

En utrymningsplan från evaQ8 ger tydligt den information som krävs för att en besökare skall kunna hantera en utrymningssituation och är ett bra komplement till de mer omfattande skriftliga instruktioner som personal på en svensk arbetsplats skall få.