HEM    |     LAGAR OCH KRAV    |     KONTAKT    |     SBA ONLINE     


TJÄNSTERÖvning

…mer än att bara komma ut i det fria.

Vid ett brandtillbud måste självklart människors säkerhet och möjlighet att ta sig ut på ett säkert sätt alltid komma i första hand. För att underlätta för räddningstjänsten och dess möjligheter att rädda eventuellt kvarblivna personer, fastighet och verksamhet finns det dock mycket vi kan göra om vi har tid, möjlighet och kunskap.

Vi gör utrymningsövningar med rök och larm (om förutsättningarna medger detta) och som utgår från era rutiner förutsättningar och behov, och som ger mätbara resultat.

Vanligtvis har ni det sammanställda resultatet inom en vecka. Rapporten är en detaljerad beskrivning av hela händelseförloppet i text och bild. Den berör vad som gick bra och mindre bra samt eventuella brister och underligheter man upptäckt i samband med övningen.