HEM    |     LAGAR OCH KRAV    |     KONTAKT    |     SBA ONLINE     


TJÄNSTER

Nödskyltning

Termen "nödskyltning" är fel, men ändå lika tydlig som termen "självlysande" fastän det egentligen heter "efterlysande". Oavsett vilket så handlar det om vägledande markeringar, en viktig del i ett väl fungerande utrymningssystem.
   evaQ8 använder sig av skyltar och material från tyska everglow, förmodligen det bästa materialet som finns på marknaden. Den efterlysande i deras material lever mer än väl upp till kravet i standarden.

Produkter

  • Skyltning (både efterlysande och genomlysta)
  • Trappstegsmarkeringar
  • Efterlysande golvlinjer
  • Handtagsmarkeringar

Oservera att vägledande markeringar är juridiska dokument som även i totalt mörker skall leda väg till friheten för alla, även utan lokalkännedom, nycklar, god fysik eller ficklampa.