HEM    |     LAGAR OCH KRAV    |     KONTAKT    |     SBA ONLINE     


TJÄNSTERUtbildning

Förberedelser är A och O för en lyckad improvisation
Personal med insikt och kunskap om hur man hanterar olika incidenter, och därigenom förhindrar att incidenter utvecklas till katastrofer – det är inte bara önskvärt, det är även ett krav från samhället.

EvaQ8 erbjuder teoretiska och praktiska utbildningar inom brand och utrymning. Alla utbildningar genomförs på plats hos er för att på så vis spara er tid och samtidigt omedelbart kunna titta på "verkligheten".
 • Grundutbildning (2 - 2,5 tim) då vi går igenom...
  • lagar
  • statistik
  • risker (utifrån era förutsättningar)
  • brandens funktion
  • rök
  • vid incident (rädda larma varna släck...)
  • instruktioner och rutiner (era)
  • förberedande
  • orientering i röfyllt rum (valfritt)


 • Brandsläckning (ca 1 tim, max 15 personer / grupp)
  då vi går igenom...
  • olika typer av bränder
  • olika typer av släckare och deras funktion
  • brandsläckare, metod och praktisk övning
  • brand i kläder, släckning av brand i docka
  • brand på spisen, brand i matolja förevisas
  • brandsläckare i hemmet (typ, placering, storlek, underhåll mm)


 • Utrymningsledare (ca 1 tim)
  då vi går igenom...
  • utrymningsledarens roll och funktion
  • agerande
  • avsökningsstrategi
  • organisatorisk funktion
  • genomgång av avsökningsområden


 • SBA-utbildning (ca 6 tim)
  då vi på går igenom...
  • Lagen om skudd mot olyckor
  • SRVFS 2004:3 - SBA
  • uppstart av SBA
  • dokumentationens innehåll (se sista sidorna i SRVFS 2004:3) och det som berör er under era förutsättningar.
  • kontrollronden

  Ni erhåller också ett omkring 60-sidigt mallmaterial för SBA med protokoll, mallar för organisaton och delegationsbeskrivningar, brandskyddsregler mm.


Eftersom förutsättningarna är unika på varje arbetsplats, så anpassas alla utbildningar efter Era förhållanden.