HEM    |     LAGAR OCH KRAV    |     KONTAKT    |     SBA ONLINE     


TJÄNSTER

SBA

Systematiskt Brandskyddsarbete är lag sedan 2004. Med hjälp av evaQ8 och förmodligen det mest prisvärda konceptet på marknaden så är ni snabbt uppe på banan, och det i en kondition som gör att ni kommer lite längre. Har ni redan idag ett rullande SBA-arbete igång så kan vi hjälpa till med revision av detta.

evaQ8 har utvecklat ett ledningssystem "online" i-sba.se för att smidigt kunna bedriva kontinuerligt SBA med hög kvalitet. Detta är inte bara till för dem som köpt vår SBA, utan vänder sig till alla, oavsett vem som byggt upp ert SBA.

SBA- och brandsäkerhetsrelaterat

Författning om SBA
Svenska Brandskyddsföreningen ...och deras tidning Brandsakert
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ...och deras tidning Brandposten
Sprängämnesinspektionens författningar - SÄIFS
Elsäkerhetsverket
Boverkets byggregler, kap 5 - brandskydd
Systematiskt Brandskyddsarbete på wikipedia